Zarządzania Projektami/Programami (PMO)

Wszystkie organizacje, od małych i średnich do dużych międzynarodowych korporacji, realizują wiele projektów zarówno wewnętrznych, jak i dla swoich klientów.  Efektywność i ogólny sukces tych projektów ma bardzo istotny wpływ na ogólny sukces i rentowność organizacji, jednak PMO w wielu organizacjach nie jest gotowe do ciągłej realizacji udanych projektów. Stwarza to bariery dla sukcesu organizacji.

Doradcy w BwB posiadają dużą wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania projektami, programami i PMO. Jesteśmy tu po to, aby pomóc w pokonaniu tych barier i zapewnić szczegółowe rozwiązania. Nie tylko rozmawiamy, ale i realizujemy.

shutterstock_178555220

Strategia i Dojrzałość PMO

Jednym z kluczowych sposobów zapewnienia, że projekty, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, zostaną ukończone pomyślnie, na czas, zgodnie z budżetem i w pełni funkcjonalnie, jest zapewnienie, że masz silne PMO.  Podobnie jak same organizacje, firmy PMO przechodzą przez kolejne etapy rozwoju, gdy stają się bardziej wydajne i przechodzą z etapu reaktywnego do proaktywnego. Ten dojrzały proces skutkuje większą liczbą projektów zgodnych ze standardami, spełniających i przekraczających wymagania, a także zakończonych sukcesem. Wiedza o tym, jak dojrzała jest organizacja PMO, pozwala jej określić obszary wymagające poprawy, a jednocześnie ustalić cele, w których powinna się ona znajdować w przyszłości.

BwB ma duże doświadczenie w ocenie dojrzałości PMO, dostosowywaniu strategii oraz przechodzeniu do nowych rozwiązań, czy też wdrożeń. Pomagamy w ustanowieniu skutecznego systemu PMO, który jest zgodny z celami planowania strategicznego organizacji i może zapewnić widoczną wartość dodaną dla wyniku końcowego.

shutterstock_315898145

Ratowanie Projektów i Programów

Niestety, nie wszystkie projekty przebiegają zgodnie z planem, ponieważ zakresy projektów nie są jasno określone, strategia projektu nie uwzględnia wpływu na procesy między funkcjonalne i następcze, lub też właściwe zarządzanie zmianą nie jest jasno zdefiniowane i nie jest przestrzegane. Co więcej, niepowodzenie projektu może przybrać wiele form, takich jak zakłócenia operacyjne, słabe dostosowanie działalności lub brak wykupienia udziałów przez użytkowników. Każda z tych form ma negatywny wpływ na zwrot z inwestycji organizacji.

BwB wykorzystuje sprawdzoną strategię oceny i zdolność do stworzenia zindywidualizowanego planu działania, który pomógł naszym klientom uratować ich projekty i osiągnąć oczekiwany zwrot z inwestycji (ROI).

shutterstock_758443576

Zwiększanie Poziomu Świadomości Agile

Aby rozwijać się w dzisiejszym środowisku, organizacje każdej wielkości muszą szybko reagować na warunki rynkowe,muszą być zwinne.  Potrzeba szybkiej reakcji i bycia zwinnym ma fundamentalne znaczenie dla realizacji i zarządzania wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi projektami. Przy starszych metodach, takich jak Waterfall & RUP, które nadal są w użyciu, przejście na nowoczesne metodyki Agile, takie jak Kanban & Scrum, wydaje się niezbędne. Wiele organizacji pozostaje niepewnych co do sposobu przejścia lub znajduje się na różnych poziomach zaawansowania.

Doradcy BwB wdrożyli najnowsze metodologie Agile, a także posiadają wiedzę na temat dotychczasowych metod. Zarówno zespoły jak i metody Agile osiągają mierzalnie lepsze wyniki w miarę dojrzewania. Osiągamy to poprzez ocenę dojrzałości Twojej organizacji i opracowanie optymalnego planu przeniesienia organizacji do Agile lub zwiększania świadomości w zakresie metodyk Agile. 

shutterstock_681211267

Zarządzanie Projektem i Programem

Skuteczne zarządzanie i realizacja projektów jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej dla organizacji działających w naszym obecnym, wymagającym środowisku gospodarczym. Jednak nie każda organizacja ma możliwości lub doświadczenie w zarządzaniu i dostarczaniu projektów oraz ograniczaniu związanych z nimi ryzyka. 

Zespół BwB ma ugruntowane doświadczenie w zarządzaniu zespołami, zarządzaniu ładem korporacyjnym (Governance), realizacji projektów i jest w stanie poprowadzić Państwa projekt od wstępnej koncepcji do ostatecznej pomyślnej realizacji.

Bezpłatną konsultacja